Kommunalt avlopp och vatten - servisanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten-och avloppsnätet måste du göra en anmälan, en så kallad servisanmälan.

Utökning av tomtyta, utökning av antal bostadshus eller anslutning av fler byggnader samt tillbyggnad av kontor/lokaler måste anmälas till VA-avdelningen.

Du gör anmälan genom att skicka in ifylld servisanmälan samt situationsplan som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgränsen. 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som tas ut vid anslutning till vatten och avlopp och beräknas enlig dagens taxa. Du hittar VA-taxa 2024 här.

Det finns mer information i ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp) om rättigheter och skyldigheter för dig som är ansluten till det kommunala vatten och avloppssytemet. Läs mer om ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Gnosjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (gnosjo.se).

Hämta företagsuppgifter

Logga in med din egen e-legitimation

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa