Ansök, ändra eller säg upp förskoleplats eller plats på fritidshem

LÄS MER

Ansök om plats på förskola

Du ansöker om plats för ditt barn genom vår e-tjänst. Här kan du önska flera olika alternativ. Det datum som du anger i din ansökan ska vara det datum du önskar att barnet ska vara färdiginskolat. En bekräftelse på att din ansökan har godkänts kommer att skickas till dig via mejl. Barnet ställs i placeringskö.

Barnet kan ställas i kö från födseln, men kan inte börja innan barnet har fyllt ett år.

När ledig plats i förskola uppstår erbjuds barnet plats efter ködatum. Vid placering tas hänsyn till behov av särskilt stöd, syskons placering, familjens önskemål om placeringsdatum och förskola samt närheten till hemmet. Vi strävar efter att erbjuda plats senast två månader före placeringsstart.

Vi har platsgaranti inom fyra månader från ansökningsdatum. Om det finns platser tillgängliga kan det gå snabbare.

Ansök om plats på fritidshem

Ansökan till fritidshem görs på vår e-tjänst. I e-tjänsten finns information om hur ansökan registreras. Vårdnadshavare som är föräldraledig, arbetslös eller pensionär har inte rätt till fritidshemsplats för sitt barn.


Placering på fritidshem sker tidigast två veckor efter ansökningsdatum.
 

Ändring av placering

Är du i behov av att ändra ditt barns placering görs det antingen genom e-tjänsten eller genom appen IST Home Skola.

På vår e-tjänst kan du ändra inkomst och grund för placering. Du kan också ställa ditt barn i omplaceringskö genom att göra en ny ansökan om förskoleplats. Omplaceringar sker huvudsakligen i augusti varje år.

I appen IST Home Skola kan du ändra barnets schema, kontaktuppgifter, anmäla vem som får hämta barnet samt anmäla ledighet och sjukdom.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om appen IST Home Skola.

Säga upp plats

Om du inte längre önskar ha kvar platsen måste den sägas upp via e-tjänsten. Uppsägningstiden för placering vid förskola/fritidshem är två månader, under dessa månader tas avgift ut. För lovplats på fritidshem är uppsägningstiden 4 månader.

Dataskydd och integritet

När du är i kontakt med oss använder och sparar vi vissa personuppgifter för att kunna utföra vår service.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-lagen the General Data Protection Regulation, som förkortas GDPR.

 

Frågor om e-tjänsten

Administratör för förskola och fritidshem
barnomsorg@edu.gnosjo.se
0370-33 10 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@gnosjo.se