Gräva och schakta

LÄS MER

Genom att klicka starta e-tjänst tar du dig vidare till en sida där du finner mer information om vad som gäller vid grävning och schaktning. På sidan gör du också din ansökan om att få grävtillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Michéle Andersson
michele.andersson@gnosjo.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelseförvaltningen
kommunen@gnosjo.se