Anmälan om installation av eldstad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Följande arbeten kräver en anmälan:

 • nyinstallation av rökkanal eller skorsten
 • nyinstallation av kakelugn, vedspis eller braskamin
 • nyinstallation av värmepanna
 • installation av braskassett
 • byte av bränsleslag i befintlig panna
 • byte till ny panna avsedd för annat bränsleslag

Mer information om hittar du på Gnosjö kommuns webbplats:

Kaminer och eldstäder | Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Personuppgifter som behandlas

 • Personummer
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

 • Plan- och bygglagen (2010:900)

Lagringstid

 • För evigt

Mottagare av personuppgifter

Informationen samlas in av Samhällsbyggnadsförvaltningen som nås via Gnosjö kommuns kontaktcenter, telefon 0370-33 10 00 eller e-post kommun@gnosjo.se. Gnosjö kommuns dataskyddsombud nås via e-post dataskyddsombud@gislaved.se

Du har rätt att kontakta Gnosjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.
Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@gnosjo.se

 

Frågor om e-tjänsten

Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
0370-33 10 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa