Bygglovsguiden

LÄS MER

Välkommen till Gnosjö kommuns Bygglovsguide

Bygglovsguiden är ett digitalt verktyg som är tänkt att att hjälpa dig få en fingervisning på frågan; "Behöver jag bygglov/tillstånd för detta?" Det vanligaste svaret är "Det beror på" och ett helt säkert svar kommer du inte kunna få i denna guiden heller. Men vad som är mest troligt kanske du kan få svara på i alla fall. Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. 

Här finns information om lov, anmälan och strandskyddsdispens. Du kommer inte få veta vad som gäller exakt för ditt projekt. Men du kan få en fingervisning om vad som behövs och information.

Bra att veta innan du går vidare i Bygglovsguiden

Bygglovsguiden är öppen och tillgänglig och öppen för alla. Under 2024 kommer vi utveckla ansökan och anmälan via e-tjänster. För att använda dessa e-tjänster kommer det att krävas e-legitimation. Om du inte har e-legitimation eller om det ännu inte finns en e-tjänst kan du använda våra blanketter. De finns i respektive e-tjänst eller så kan du läsa mer på vår hemsida Bygga nytt, ändra eller riva | Gnosjö kommun (gnosjo.se). Du kan inte kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen genom denna e-tjänst.

Om det finns en Hjälp-knapp kan du alltid trycka på den för att få mer information.

Om du vill kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen når du oss via kommunens växel 0370-33 10 00

Eller skicka ett mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

 

Frågor om e-tjänsten

Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
0370-33 10 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa