Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du lämna en begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen artikel 15 (Rätt till information) har du som enskild rätt att begära ett enhetligt registerutdrag från Gnosjö kommun, vilket innehåller en sammanfattning över alla register du önskar få reda på om du finns med i och som Gnosjö kommun är ansvariga för.  

Vilken information får du?

För varje register du finns med i får du följande information:

  • Syftet med behandlingen
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas (exempelvis ditt namn, personnummer eller adress)
  • Från vem personuppgifterna i behandlingen inhämtas ifrån
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande i behandlingen
  • I de fall dina personuppgifter har lämnats ut: de mottagare/kategorier av mottagare som personuppgifter har lämnats till och varför
  • Om möjligt under vilken period personuppgifterna behandlas (vilka gallringsrutiner som finns) 

Kostnader i samband med registerutdrag

Att begära ett registerutdrag är som standard avgiftsfritt. Du kan dock bli nekad eller ombedd att betala en administrativ avgift ifall din begäran är orimlig eller väldigt repetitiv (DSF-artikel 12.5). Skulle så vara fallet, kommer du bli kontaktad.

Handläggningstid

Gnosjö kommun behandlar din begäran om registerutdrag inom en månad. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader om din begäran är särskilt omfattande. Om de begärda uppgifterna av någon anledning inte kan lämnas ut kommer du att få besked om det. Du kommer få ett automatiskt e-postmeddelande när kommunen har behandlat färdigt din begäran och registerutdraget kommer att lämnas till dig via e-tjänsten.

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda denna e-tjänst. Ta istället kontakt med Gnosjö kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Registerutdrag för person som du företräder (exempelvis som god man) behöver styrkas genom intyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa