Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten "Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen"

Här kan du skicka in en fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan även boka tid för ett möte eller samtal. Du kan välja hur du vill bli kontaktad.

Detta är ett sätt att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Du även kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen genom kommunens växel, 0370-33 10 00 eller till vår e-post, samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Du kan begära ut handlingar via e-tjänsten. Till exempel planritningar. När du begär ut handlingar har du rätt att vara anonym men det kan du inte vara i denna e-tjänsten. Om du vill begära ut handlingar anonymt ring eller maila oss istället.

Tänk på att ju specifikare du är i din begäran om handlingar desto snabbare och smidigare kan vi hjälpa dig.
"Alla" handlingar till en fastighet kan ibland innebära flera hundra dokument.

Personuppgifter som behandlas

 • Personummer
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

 • Allmänt intresse

Lagringstid

Fråga och svar

 • För evigt

Begära ut handling

 • Tills vi delat ut begärd handling

Mottagare av personuppgifter

Informationen samlas in av Samhällsbyggnadsförvaltningen som nås via Gnosjö kommuns kontaktcenter, telefon 0370-33 10 00 eller e-post kommun@gnosjo.se. Gnosjö kommuns dataskyddsombud nås via e-post dataskyddsombud@gislaved.se

Du har rätt att kontakta Gnosjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.
Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@gnosjo.se

Frågor om e-tjänsten

Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
0370-33 10 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsabyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning eller adress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa