Lämna komplettering

LÄS MER

Välkommen att komplettera ditt ärende via e-tjänst!

Här kan du lämna in kompletterande handlingar i pågående ärende hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tillåtet format är PDF och du kan lämna in tio filer som mest åt gången.

Personuppgifter som behandlas

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Rättslig grund för behandlingen

  • Myndighetsutövning

Lagringstid

  • För evigt

Mottagare av personuppgifter

Informationen samlas in av Samhällsbyggnadsförvaltningen som nås via Gnosjö kommuns kontaktcenter, telefon 0370-33 10 00 eller e-post kommun@gnosjo.se. Gnosjö kommuns dataskyddsombud nås via e-post dataskyddsombud@gislaved.se. Information om dataskyddsombudet finns på Dataskydd och integritet | Gnosjö kommun (gnosjo.se)

Du har rätt att kontakta Gnosjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.
Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@gnosjo.se

Om du vill kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen når du oss via kommunens växel 0370-33 10 00

Eller skicka ett mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Du kan också kontakta oss via e-tjänsten "Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen" Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen - Gnosjö kommun (gnosjo.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Sara Nilsson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
0370-33 10 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Diarie- eller ärendenummer
  • En ritning eller handling per fil

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi för ifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa